Relaksacja alfa

Relaksacja oparta na falach alfa nagrana wspólnie z Fundacją Praca Moc Energia. Program zawiera dudnienia synchroniczne, które stymulują mózg do emitowania fal alfa oraz wspomagają synchronizację półkul mózgowych. Tło dźwiękowe stanowią ptaki oraz morze nagrane przez nasze studio nad Bałtykiem. Program nie zawiera żadnych treści przesyłanych werbalnie, nie zawiera również żadnych wiadomości podprogowych. Jest to czysta muzyka. Informacje oraz instrukcje jak wykorzystać najlepiej ten program audio znajdują się na stronie KOMPRESJA.PL (link poniżej).